Consultants in packaging

Axaglass is a leading company, specialized in the Glass container packaging

with additional added value on

 • closures
 • one way kegs 
 • bottle equipment

Glass bottles

Bottles for beer, soft drinks & spirits

Bottles for food, oils & aromas

Bottles for still & sparkling beverages

More information

Glass jars

Glass jars for food and other  usages

More information

Kegs

Dolium one-way PET kegs

20L & 30L kegs

Standard & Slim line

More information

Closures

Crown caps

Aluminium caps

Twist off

T-crock

GPI

More information

Machines

Small & medium sized bottling lines for beverages

Labelling

More information

News & Exhibitions

 • TRENDS IN BREWING 2023

  We will be present at the Trends in Brewing - Ghent and hope to see you...

   

 • ENERGIE TOESLAG Wiegand Glas T1 - 2023

   

  ENERGIETOESLAG – T1 - 2023

  Beste allemaal,

  Vandaag sturen we u onze laatste maandelijkse update over de energiekostentoeslag voor dit jaar en, zoals beloofd, geven we u inzicht in wat er volgend jaar gaat gebeuren.

  Maar eerst willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u hartelijk te bedanken. En met wij bedoelen we niet alleen ons als aandeelhouders en directeuren, maar spreken we ook namens al onze medewerkers. We zijn ons er allemaal van bewust dat de steun die we van uw bedrijf ontvangen om de extreme lasten als gevolg van energiekosten te compenseren, niet als vanzelfsprekend kan worden beschouwd, en dat waarderen we zeer.

  We hebben bewust gekozen voor een zo transparant mogelijke manier om prijzen aan te passen om de traceerbaarheid te verbeteren. In deze tijd hebben veel van onze klanten ook zelf gekeken naar de energiekostentoeslagsystematiek. Het onderliggende systeem is in maart 2022 gekozen om de best mogelijke vooruitzichten te hebben op basis van de toekomstige prijzen voor het energiejaar 2022/23. Deze moesten vervolgens ook over een lange periode worden geëxtrapoleerd en als basis voor berekening dienen om pieken in de loop van het jaar af te vlakken en een evenwichtige relatie te bereiken tussen crisisgerelateerde extra energiekosten en crisisgerelateerde extra inkomsten. Dit was en is vanaf het begin het fundamenteel gecommuniceerde doel van de energiekostentoeslag, waarbij bewust is gekozen voor de basis zodat een groot deel van de meerkosten bij Wiegand-Glas blijft.

  In feite is het gewenste effect precies zoals verwacht opgetreden. Enerzijds leidden extreem hoge energiekosten in combinatie met een lage energiekostentoeslag in de zomermaanden in deze periode tot aanzienlijke verliezen. Omgekeerd werden deze verliezen beperkt met lagere energieprijzen en hoge energiekostentoeslagen in de herfstmaanden.

  Het is voor ons duidelijk, en wij denken dat het ook in uw belang is, dat dit systeem moet worden herzien om de volatiliteit op de energiemarkt op een transparante en begrijpelijke manier te blijven weergeven. We hebben gekozen voor een 3-3-3 methode.

  Wat zijn de doelen van het nieuwe systeem?

  1. Het is om de energieprijzen over een kortere periode op te nemen om prijsschommelingen op korte termijn weer te geven en niet om enkele maanden te hoeven wachten om verschuivingen tussen de energiekostentoeslag en de marktprijzen te compenseren.
  2. Het moet gebaseerd blijven op beurskoersen om transparantie en traceerbaarheid te behouden.
  3. Het moet werkelijke en toekomstige prijzen omvatten om het verschil tussen termijnproduct- en spotmarktprijzen te compenseren.
  4. Het is om een langere geldigheidsduur van de energiekostentoeslag te bereiken om de planningszekerheid voor onze klanten te verhogen.

  Hoe wordt de energiekostentoeslag bepaald volgens het zogenaamde 3-3-3 model?

  1. We houden achteraf rekening met 3 maanden WERKELIJKE prijzen op de spotmarkt  (dit betekent dat gunstige maanden zoals oktober ook direct in de berekening worden meegenomen en verschillen tussen spot- en termijnproducten ook achteraf worden gecompenseerd).
  2. We houden ook rekening met 3 maanden FUTURE prijzen (op deze manier dekken we ook de verwachte kosten voor energie in de toeslag voor het volgende kwartaal).
  3. De EKZ is dan 3 maanden per keer geldig (dus verlenen we planningszekerheid voor een kwartaal).

  Aangezien de basisprijs voor uw producten in de loop van uw contractonderhandelingen ook naar boven is bijgesteld in lijn met de huidige marktontwikkelingen, is de basisberekening ook gebaseerd op een hogere basisprijs voor energie. Dit resulteert in een berekende 118 euro voor de MWh aardgas en 255 euro voor de MWh elektriciteit. De veronderstelde prijzen houden rekening met een gedeeltelijke effectiviteit van de Duitse energieprijsremmen, die helaas slechts een zeer beperkt effect zullen hebben vanwege de vele beperkingen in de nu beschikbare wettekst in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie van Deskundigen. De balanceringsheffing, die in 2022 nieuw werd opgelegd, blijft ook een variabele component, omdat deze op kwartaalbasis wordt herzien.

  Wij zijn van mening dat we met dit nieuwe systeem de energiekostentoeslag hebben geoptimaliseerd in ons wederzijds belang. Mocht u vragen hebben of problemen begrijpen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze chief sales en sales managers.

  Wij wensen u persoonlijk, en al uw collega's, een goede start van het nieuwe jaar 2023. Helaas zijn er nog steeds geen tekenen van een ommekeer met betrekking tot toeleveringsketens, inkoopprijzen en vele andere kwesties. Laten we echter hopen dat het komende jaar zal worden gekenmerkt door op zijn minst een gedeeltelijke terugkeer naar stabiliteit, meer continuïteit en veiligheid - zowel politiek als economisch. Na een jaar van crisis zijn we hoopvol dat we het volgende moeilijke jaar kunnen aanpakken in een goede en gecoördineerde samenwerking met onze klanten.

  Hartelijke groeten

  Nikolaus Wiegand         Oliver Wiegand

AXA GLASS bv/srl

Allemansbos 36  - B 9420 Erpe-Mere

Tel :  +32 3 844 59 20 - E-mail : info@axaglass.be

BTW/TVA : BE 0449 876 694